Bài 61 trang 137 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Trên một đường thẳng lấy hai điểm \(A, B\) sao cho \(AB = 5,6 cm\) rồi lấy điểm \(C\) sao cho \(AC = 11,2cm\) và \(B\) nằm giữa \(A, C.\) Vì sao điểm \(B\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AC?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Để chỉ ra \(M\) là trung điểm của đoạn \(AB\), ta cần có 

+ \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\)

+ \(MA=MB\)  

* Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng: Nếu \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) thì \(MA+MB=AB.\)

Lời giải chi tiết

Vì \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\) (1) nên \(AB + BC = AC \)

Thay \(AB = 5,6cm;\) \(AC = 11,2 cm\) ta có:

\(5,6 + BC = 11, 2\) \( \Rightarrow  BC = 11,2 – 5,6\)\( = 5,6 (cm)\)

Suy ra: \(AB = BC(=5,6cm)\)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(B\) là trung điểm của đoạn \(AC\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu
 • Bài 62 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 62 trang 137 sách bài tập toán 6. Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.

 • Bài 63 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 137 sách bài tập toán 6. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

 • Bài 64 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B...

 • Bài 65 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.

 • Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB...

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.