Bài 60 trang 58 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 60 trang 58 sách bài tập toán 8. Tìm số nguyên x bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau: a) 0,2x + 3,2 > 1,5 ; b) 4,2 - (3 - 0,4x) > 0,1x + 0,5.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau :

LG a

\(0,2x + 3,2 > 1,5\) ;

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho.

- Dựa vào tập nghiệm của bất phương trình để tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & 0,2x + 3,2 > 1,5  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x > 1,5 - 3,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x >  - 1,7 \cr  &  \Leftrightarrow x >  -\dfrac { 1,7}{0,2} \cr  &  \Leftrightarrow x >  - {{17} \over 2} \cr} \)

Vậy số nguyên bé nhất cần tìm là \(-8.\)

LG b

\(4,2 - \left( {3 - 0,4x} \right) > 0,1x + 0,5\).

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho.

- Dựa vào tập nghiệm của bất phương trình để tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & 4,2 - \left( {3 - 0,4x} \right) > 0,1x + 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow 4,2 - 3 + 0,4x > 0,1x + 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow 0,4x - 0,1x > 0,5 - 1,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3x >  - 0,7 \cr  &  \Leftrightarrow x >  -\dfrac {0,7}{0,3} \cr  &  \Leftrightarrow x >  - {7 \over 3} \cr} \)

Vậy số nguyên bé nhất cần tìm là \(-2.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.