Bài 59 trang 58 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 59 trang 58 sách bài tập toán 8. Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau: a) 5,2 + 0,3x < - 0,5 ; b) 1,2 - (2,1 - 0,2x) < 4,4.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số nguyên \(x \) lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau :

LG a

\(5,2 + 0,3x <  - 0,5\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho.

- Dựa vào nghiệm của bất phương trình để tìm số nguyên \(x\) lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & 5,2 + 0,3x <  - 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3x <  - 0,5 - 5,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3x <  - 5,7\cr  &  \Leftrightarrow x <  \dfrac{- 5,7}{0,3}  \cr  &  \Leftrightarrow x <  - 19 \cr} \)

Vậy số nguyên lớn nhất cần tìm là \(-20.\)

LG b

\(1,2 - \left( {2,1 - 0,2x} \right) < 4,4\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho.

- Dựa vào nghiệm của bất phương trình để tìm số nguyên \(x\) lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & 1,2 - \left( {2,1 - 0,2x} \right) < 4,4  \cr  &  \Leftrightarrow 1,2 - 2,1 + 0,2x < 4,4  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x < 4,4 - 1,2 + 2,1  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x < 5,3  \cr&  \Leftrightarrow x <  \dfrac{5,3}{0,2}\cr  &  \Leftrightarrow x < {{53} \over 2} \cr} \)

Vậy số nguyên lớn nhất thỏa mãn điều kiện là số \(26.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.