Bài 43 trang 56 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 43 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau: a) 3x < 18 ; b) - 2x > - 6 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau :

LG a

 \(\displaystyle3x < 18\)

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc nhân với một số: 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(\displaystyle3x < 18 \Leftrightarrow 3x.{1 \over 3} < 18.{1 \over 3} \Leftrightarrow x < 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\displaystyle S= \left\{ {x|x < 6} \right\}.\)

LG b

 \(\displaystyle - 2x >  - 6\)

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc nhân với một số: 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(\displaystyle - 2x >  - 6 \)

\(\displaystyle\Leftrightarrow  - 2x.\left( { - {1 \over 2}} \right) <  - 6.\left( { - {1 \over 2}} \right) \)

\(\displaystyle\Leftrightarrow x < 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = \displaystyle\left\{ {x|x < 3} \right\}.\)

LG c

 \(\displaystyle0,2x > 8\)

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc nhân với một số: 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(\displaystyle0,2x > 8 \Leftrightarrow 0,2.x.5 > 8.5 \Leftrightarrow x > 40\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S =\displaystyle\left\{ {x|x > 40} \right\}.\)

LG d

\(\displaystyle - 0,3x < 12\)

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc nhân với một số: 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(\displaystyle - 0,3x < 12\)

\(\displaystyle\Leftrightarrow  - {3 \over {10}}.x.\left( { - {{10} \over 3}} \right) > 12.\left( { - {{10} \over 3}} \right) \)

\(\displaystyle\Leftrightarrow x >  - 40\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = \displaystyle\left\{ {x|x >  - 40} \right\}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài