Bài 54 trang 58 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Hãy cho biết số nào trong các số \(\displaystyle {2 \over 3};{2 \over 7}; - {4 \over 5}\) là nghiệm của bất phương trình

\(5 - 3x < \left( {4 + 2x} \right) - 1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho. Sau đó so sánh các số đã cho với nghiệm của bất phương trình để tìm nghiệm của bất phương trình trong các số đó.

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\eqalign{  & 5 - 3x < \left( {4 + 2x} \right) - 1  \cr  &  \Leftrightarrow 5 - 3x < 4 + 2x - 1  \cr  &  \Leftrightarrow  - 3x - 2x < 4 - 1 - 5  \cr  &  \Leftrightarrow  - 5x <  - 2  \cr &  \Leftrightarrow x > {2 \over 5} \cr} \)

Trong các số đã cho chỉ có giá trị \(\displaystyle {2 \over 3} > {2 \over 5}.\)

Vậy trong các số đã cho, số \(\displaystyle{2 \over 3}\) là nghiệm của bất phương trình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.