Bài 58 trang 58 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 58 trang 58 sách bài tập toán 8. So sánh số a với số b nếu : a) x < 5 <=> (a - b)x < (a - b); ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh số \(a\) với số \(b\) nếu

LG a

\(x < 5 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 5\left( {a - b} \right)\)

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc nhân với một số : 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(x < 5 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 5\left( {a - b} \right)\) (nhân \((a-b)\) vào hai vế thì bất phương trình không đổi chiều)

\(\Rightarrow a - b > 0 \Leftrightarrow a > b\)

LG b

 \(x > 2 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 2\left( {a - b} \right)\)

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc nhân với một số : 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 

\(x > 2 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 2\left( {a - b} \right) \) (nhân \((a-b)\) vào hai vế thì bất phương trình đổi chiều)

\(\Rightarrow a - b < 0 \Leftrightarrow a < b\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.