Bài 46 trang 57 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 46 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số: a) 2x - 4 < 0 ; b) 3x + 9 > 0 ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số :

LG a

\(2x - 4 < 0\)    

Phương pháp giải:

Giải các bất phương trình bằng cách áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó. Sau đó áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(2x - 4 < 0 \Leftrightarrow 2x < 4 \Leftrightarrow x < 2\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S={\rm{\{ }}x|\,\,x < 2\}.\)

LG b

\(3x + 9 > 0\)

Phương pháp giải:

Giải các bất phương trình bằng cách áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó. Sau đó áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(3x + 9 > 0 \Leftrightarrow 3x >  - 9 \Leftrightarrow x >  - 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S={\rm{\{ }}x|\,\,x >  - 3\}. \)

LG c

\( - x + 3 < 0\)  

Phương pháp giải:

Giải các bất phương trình bằng cách áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó. Sau đó áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Giải chi tiết:

Ta có :

\( - x + 3 < 0 \Leftrightarrow  - x <  - 3 \Leftrightarrow x > 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S={\rm{\{ }}x|\,\,x > 3\}. \)

LG d

\( - 3x + 12 > 0\)

Phương pháp giải:

Giải các bất phương trình bằng cách áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó. Sau đó áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Giải chi tiết:

Ta có :

\( - 3x + 12 > 0 \Leftrightarrow  - 3x >  - 12 \) \(\Leftrightarrow x < 4\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = {\rm{\{ }}x|\,\,x < 4\}. \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.