Bài 27 trang 83 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 27 trang 83 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình thang cân,...

Đề bài

Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng  \({50^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

+) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng \(180^0.\)

Lời giải chi tiết

Giả sử hình thang cân \(ABCD\) có \(AB // CD\) và  \(\widehat D = {50^0}\)

Vì \(\widehat C = \widehat D\) (tính chất hình thang cân)

\( \Rightarrow \widehat C = {50^0}\)

Vì \(AB//CD\) nên \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\( \Rightarrow \widehat A = {180^0} - \widehat D = {180^0} - {50^0} = {130^0}\)

Lại có \(\widehat B = \widehat A\) (tính chất hình thang cân)

\(\Rightarrow \widehat B = {130^0}\)     

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu
 • Bài 28 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 28 trang 83 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C.

 • Bài 29 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 29 trang 8 sách bài tập toán 8. Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì ? Vì sao ?

 • Bài 30 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 30 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE...

 • Bài 31 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 31 trang 83 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC và E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OE là đường trung trực của hai đáy.

 • Bài 32 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 32 trang 83 sách bài tập toán 8. a.Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = b, đáy lớn CD = a, đường cao AH...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí