Bài 23 trang 82 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 23 trang 82 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có AB // CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OA=OB, OC=OD.

Đề bài

Hình thang cân \(ABCD\) có \(AB // CD,\) \(O\) là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng \(OA=OB,\) \(OC=OD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Hình thâng cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

+) Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

+) Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét \(∆ ADC\) và \(∆ BCD,\) ta có:

\(AD = BC\) (tính chất hình thang cân)

\(\widehat {ADC} = \widehat {BCD}\) (do ABCD là hình thang cân)

\(DC\) cạnh chung

Do đó: \(∆ ADC = ∆ BCD\;\;\; (c.g.c)\)

\( \Rightarrow {\widehat C_1} = {\widehat D_1}\)

Trong \(∆ OCD\) ta có: \({\widehat C_1} = {\widehat D_1}\)

\(⇒ ∆ OCD\) cân tại \(O\)

\(⇒ OC = OD  \;\;\;\;(1)\)

Do ABCD là hình thang cân nên \(AC = BD\) ( tính chất)

\(⇒ AO + OC = BO + OD \;\;\;(2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(AO = BO\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu
 • Bài 24 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 24 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN...

 • Bài 25 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 25 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BE, CF. Chứng minh rằng BFEC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

 • Bài 26 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 26 trang 83 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

 • Bài 27 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 27 trang 83 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình thang cân,...

 • Bài 28 trang 83 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 28 trang 83 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí