Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho đồ thị hai hàm số \(y = {x^2}\) (P) và \(y = 2x \) (d). Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

Bài 2: Cho hàm số \(y =  - {1 \over 4}{x^2}.\) Biết rằng điểm \(M(m; − 1)\) thuộc đồ thị của hàm số. Tìm m.

Bài 3:

a) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = 2{x^2}.\)

b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng \(y = m\) không cắt đồ thị của hàm số \(y = 2{x^2}.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải phương trình hoành độ giao điểm tìm được x

Thế vào (d) hoặc (P) ta tìm được y

=>Tọa độ các giao điểm

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) :

\({x^2} = 2x \Leftrightarrow {x^2} - 2x = 0 \)

\(\Leftrightarrow x\left( {x - 2} \right) = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 0 \hfill \cr  x = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Ta có các giao điểm : \(O(0; 0)\) và \(M(2; 4)\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Thế tọa độ của M vào hàm số ta tìm được m

Lời giải chi tiết:

Bài 2: \(M(m; − 1)\) thuộc đồ thị nên \( - 1 =  - {1 \over 4}{m^2} \Leftrightarrow {m^2} = 4 \Leftrightarrow m =  \pm 2.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

a.

Các bước vẽ đồ thị:

+Tìm tập xác định của hàm số.

+Lập bảng giá trị (thường từ 5 đến 7 giá trị) tương ứng giữa x và y.

+Vẽ đồ thị và kết luận.

b.

a>0 nên đồ thị (P) của hàm số \(y = 2{x^2}\) nằm phía trên của trục \(Ox\)

Mà đường thẳng d song song với trục Ox ta suy ra giá trị của m

Lời giải chi tiết:

Bài 3: a) Bảng giá trị :

x

− 1

\( - {1 \over 2}\)

0

\({1 \over 2}\)

1

y

2

\({1 \over 2}\)

0

\({1 \over 2}\)

2

Đồ thị của hàm số là parabol có đỉnh là O và nhận trục Oy làm trục đối xứng.

b) Đồ thị (P) của hàm số \(y = 2{x^2}\) nằm phía trên của trục \(Ox\). Đường thẳng (d): \(y = m\) là đường thẳng song song với trục \(Ox\). Vậy \(m < 0\) thì (d) và (P) không cắt nhau.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài