Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho điểm \(M(-2;1)\) và đường thẳng (d) : \(y = -2x + 3\). 

Viết phương trình của đường thẳng (d’) song song với (d) và qua M. 

Bài 2. Cho hai đường thẳng (d): \(y = kx - 4\) và (d’) : \(y = 2x -1\). Tìm k để (d) cắt (d’) tại điểm M có hoành độ bằng 2.

Bài 3. Cho ba đường thẳng : \(y = 3x\) (d1); \(y = x + 2\) (d2); và \(y = (m – 3)x + 2m + 1\) (d3). Tìm m để ba đường thẳng đồng quy.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a', b ≠ b'\).

Lời giải chi tiết:

Vì (d’) // (d) nên phương trình (d’) có dạng : \(y = -2x + b\; (b ≠ 3)\)

\(M \in \left( {d'} \right)\)\(\; \Rightarrow 1 = \left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right) + b \Rightarrow b =  - 3\)

Vậy phương trình của (d’) là : \(y = -2x – 3\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tìm tọa sộ điểm M rồi thay tọa độ đó vào phương trình đường thẳng (d) ta sẽ tìm được k.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(M\left( {2;{y_0}} \right) \in \left( {d'} \right)\)\(\; \Rightarrow {y_0} = 2.2 - 1 \Rightarrow {y_0} = 3\)

Vậy: \(M(2; 3)\). 

\(M \in \left( d \right) \Rightarrow 3 = 2k - 4 \Rightarrow k = {7 \over 2}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Tìm tọa độ giao điểm của \((d_1)\) và \((d_2)\), sau đó thay tọa độ đó vào phương trình đường thẳng \((d_3)\) ta sẽ tìm được m.

Lời giải chi tiết:

Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) :

\(3x = x + 2 ⇔ x = 1\)

Tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) là \(A(1; 3).\)

\(A \in \left( {{d_3}} \right)\)\(\; \Rightarrow 3 = \left( {m - 3} \right).1 + 2m + 1\)\(\; \Rightarrow 3m = 5 \Rightarrow m = {5 \over 3}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài