Bài 22 trang 55 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Giải bài 22 trang 55 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax + 3.

Đề bài

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\).

b) Khi \( x = 2\) thì hàm số có giá trị \(y = 7.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đồ thị hàm số \(y=ax+3(a\ne 0)\) song song với đồ thị hàm số \(y=-2x\) thì \(a=-2\). 

b) Thay các giá trị \(x=2,\ y=7\) vào công thức hàm số ta tìm được \(a\).

Lời giải chi tiết

a) 

Hàm số \(y = ax + 3\) \((a \ne 0)\)

a) Ta có:

Đồ thị hàm số \(y = ax + 3\) và \(y = -2x\)  song song với nhau

                   \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{a} = {a'} \hfill \cr
{b} \ne {b'} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - 2 \hfill \cr
3 \ne 0 (luôn\ đúng) \hfill \cr} \right.\)

Khi đó hàm số trở thành: \(y = -2x + 3\).

Vậy \(a=-2\).

b) 

Thay \(x = 2\), và \(y = 7\) vào công thức hàm số, ta được:

       \(7=2a+3\Leftrightarrow 2a=7-3\)

                            \(\Leftrightarrow 2a = 4\)

                            \(\Leftrightarrow a = 2\)

Khi đó hàm số trở thành: \(y=2x+3\).

Vậy \(a=2\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu