Bạn nào đúng 1 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Vẽ một đường tròn có đường kính dài 32 cm. Tiếp theo vẽ đường tròn có đường kính 16 cm. Cứ

Đề bài

Vẽ một đường tròn có đường kính dài 32 cm. Tiếp theo vẽ đường tròn có đường kính 16 cm. Cứ tiếp tục như thế (vẽ đường tròn sau có đường kính bằng nửa đường kính của đường tròn trước) cho tới khi vẽ được đường tròn với đường kính dài 1 cm.

Đông trả lời là vẽ được tổng cộng 5 đường tròn.

Hà trả lời là vẽ được tổng cộng 6 đường tròn.

Hỏi bạn nào trả lời đúng ?

Lời giải chi tiết

Hà trả lời đúng.

*Nhận xét: Nếu đường tròn thứ nhất có đường kính dài 2cm \((n \in N*)\)  thì vẽ được tổng cộng n+1 đường tròn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Đường tròn

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu