Bài 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1


Vẽ lại hình.

Đề bài

a) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình \(60\) được tạo ra bởi các cung có tâm \(A,\ B,\ C,\ D\) (trong đó \(A,\ B,\ C,\ D\) là các đỉnh của một hình vuông và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó). Hãy vẽ lại hình \(60\) vào vở.

 

b) Vẽ lọ hoa: Chiếc lọ hoa trên hình \(61\) được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm \(A,\ B,\ C,\ D,\ E\). Hãy vẽ lại hình \(61\) vào giấy kẻ ô vuông.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng định lí Pytago để tính độ dài các đường chéo của hình vuông có cạnh là \(1cm\).

Lời giải chi tiết

a) - Vẽ hình vuông \(ABCD\).

- Vẽ 4 cung tròn tâm \(A, B, C, D\) bán kính \(AB\).

Ta được bốn cung tròn tạo thành hình hoa bốn cánh.

b) Đường chéo hình vuông có cạnh là 1 có độ dài là \(\sqrt {1^2+1^2}=\sqrt 2.\)

- Kẻ lại các ô vuông và lấy các điểm như hình 61.

- Vẽ 5 cung tròn tâm \(A,B,C,D,E\) bán kính \(\sqrt 2\).

Ta được năm cung tròn liền nét với nhau tạo thành hình chiếc lọ hoa.


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí