Bài 5 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Hãy nêu tên đỉnh, cạnh và góc của mỗi tam giác có trong hình sau (h.58) :

Đề bài

Hãy nêu tên đỉnh, cạnh và góc của mỗi tam giác có trong hình sau (h.58) :

Lời giải chi tiết

Tên tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 cạnh

Tên 3 góc

\(\Delta ABI\)

A, B, I

AB, BI, AI

\(\widehat {ABI},\widehat {AIB},\widehat {BAI}\)

\(\Delta ACI\)

A, C, I

AC, CI, AI

\(\widehat {ACI},\widehat {AIC},\widehat {CAI}\)

\(\Delta ABC\)

A, B, C

AB, AC, BC

\(\widehat {ABC},\widehat {BAC},\widehat {ACB}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí