Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Lời giải chi tiết

 

Ta có Ox và Oy là hai tia đối nhau, A \( \in \) tia Ox, B \( \in \) tia Oy

Do đó OA và OB là hai tia đối nhau => O nằm giữa A và B

Nên \(AB = OA + OB.\) Do đó \(AB = 6 + 3 = 9\; (cm)\)

Trên tia AB có hai điểm C và B mà \(AC < AB \;(4cm < 9cm)\) nên C nằm giữa A và B

Ta có: \(AC + BC = AB\). Do đó \(BC = AB – AC = 9 – 4 = 5 (cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí