Thử tài bạn trang 98(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Hãy đọc nhiệt độ ở các thành phố sau :

Đề bài

Hãy đọc nhiệt độ ở các thành phố sau :

TP.Hồ Chí Minh

\({24^o}C\)

Washington

\( - {4^o}C\)

Vostok

\( - {31^o}C\)

Sydney

\({26^o}C\)

London

\({11^o}C\)

Ottawa

\( - {7^o}C\)

Hãy đọc độ cao của các địa điểm sau :

Đỉnh Phan-xi-păng

3143m

Đáy vịnh Cam Ranh

-32m

Đỉnh Everest

8848m

Đáy khe Mariana

-10994m

Đỉnh tháp truyền hình TP.Hồ Chính Minh

254m

Đáy sông Sài Gòn

-20m

 

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ ở TP.Hồ Chí Minh là hai mươi bốn độ C

Nhiệt độ ở Washington là trừ bốn độ C

Nhiệt độ ở Vostok là trừ ba mươi mốt độ C

Nhiệt độ ở Sydney là hai mươi sáu độ C

Nhiệt độ ở London là mười một độ C

Nhiệt độ ở Ottawa là trừ bảy độ C

Độ cao của đỉnh Plan-xi-păng là ba ngàn một trăm bốn mươi ba mét

Độ cao đáy vịnh  Cam Ranh là trừ ba mươi hai mét

Độ cao đỉnh Everest là tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét

Độ cao đỉnh tháp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh là hai trăm năm mươi bốn mét

Độ cao đáy sông Sài Gòn là trừ hai mươi mét

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí