Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập 1. Tìm các ước của 6, của 14, của 17 và của 1.

Đề bài

1. Tìm các ước của 6, của 14, của 17 và của 1.

2. 

a) Viết tập hợp Ư(12)                   

b) Tìm tập hợp Ư(18)                 

c) Tìm \(x \in Ư\left( {24} \right)\) và x >8

Lời giải chi tiết

 1.

Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Ư(14) = {1; 2; 7; 14}

Ư(17) = {1; 17}

Ư(1) = {1}

2.

a) Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

b) Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

c) Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Vì \(x \in \) Ư(24) và x > 8.

Do vậy \(x \in {\rm{\{ }}12;24\} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí