Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm số đối của mỗi số sau : 5, -4, -10, 2014.

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số sau : 5, -4, -10, 2014.

Lời giải chi tiết

Số đối của mỗi số sau: 5, -4, -10, 2014 lần lượt là -5; 4; 10; -2014

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí