Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Đối với phương trình

A. Kiến thức cơ bản:

Đối với phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\) và biểu thức \(\Delta  = {b^2} - 4ac\):

- Nếu \(\Delta  > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biết:

\({x_1}\)= \(\frac{-b + \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)  và \({x_2}\)= \(\frac{-b - \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)

- Nếu \(\Delta  = 0\) thì phương trình có nghiệm kép

\({x_1}\) = \({x_2}\)= \(\frac{-b }{2a}\).

- Nếu \(\Delta  < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý: Nếu phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\)có \(a\) và \(c\) trái dấu, tức là \(ac < 0\). Do đó \(\Delta  = {b^2} - 4ac > 0\). Vì thế phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan