Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Đề bài

Bài 1: Giải phương trình :

a) \(2{x^2} - 7x + 2 = 0\)              

b) \(2{x^2} + 9x + 7 = 0.\)

Bài 2: Tìm m để phương trình \({x^2} + x - m = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

Bài 3: Tìm m để phương trình \({x^2} - 3x + m = 0\) vô nghiệm.

Bài 4: Giải và biện luận phương trình: \({x^2} + 2m + {m^2} - 1 = 0.\)

Lời giải chi tiết

Bài 1: a) \(a = 2;  b = − 7; c = 2\) \( \Rightarrow \Delta  = {\left( { - 7} \right)^2} - 4.2.2 = 49 - 16 = 33\)

Phương trình có hai nghiệm : \({x_1} = {{7 + \sqrt {33} } \over 4}\) và \({x_2} = {{7 - \sqrt {33} } \over 4}.\)

b) \(a = 2;  b = 9; c = 7\) \( \Rightarrow \Delta  = {9^2} - 4.2.7 = 81 - 56 = 25\)

Phương trình có hai nghiệm : \({x_1} = {{ - 9 + \sqrt {25} } \over 4}\) và \({x_2} = {{ - 9 - \sqrt {25} } \over 4}\) hay \({x_1} =  - 1\) và \({x_2} =  - {7 \over 2}.\)

Bài 2: Phương trình có hai nghiệm phân biệt \( \Leftrightarrow \Delta  > 0 \Leftrightarrow 1 + 4m > 0 \Leftrightarrow m >  - {1 \over 4}.\)

Bài 3: Phương trình vô nghiệm \( \Leftrightarrow \Delta  < 0 \Leftrightarrow 9 - 4m < 0 \Leftrightarrow m > {9 \over 4}.\)

Bài 4: Ta có: \(a = 1; b = 2m;  c =m^2– 1\)

\( \Rightarrow \Delta  = {\left( {2m} \right)^2} - 4.1\left( {{m^2} - 1} \right) = 4 > 0\)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt : \({x_1} =  - m + 1\) và \({x_2} =  - m - 1.\)

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay