Hoạt động 4 trang 61 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bạn Hùng có tô kẹo dẻo, trong đó số kẹo màu đỏ

Đề bài

 

Bạn Hùng có tô kẹo dẻo, trong đó số kẹo màu đỏ là 24 viên và bằng \({2 \over 3}\) tổng số kẹo. Hãy tính xem Hùng có tất cả bao nhiêu viên kẹo dẻo.

Ta thấy số kẹo màu đỏ bằng \({2 \over 3}\) tổng số kẹo, có nghĩa là tổng số kẹo bằng \({3 \over 2}\) số kẹo màu đỏ. Vậy tổng số kẹo là \({3 \over 2}.24 = 36\). Em hãy thực hiện phép chia \(24:{2 \over 3}\) rồi so sánh kết quả với tổng số kẹo đã tìm được ở trên.

Lời giải chi tiết

\(24:{2 \over 3} = 24.{3 \over 2} = {{24.3} \over 2} = 36.\)  Kết quả với tổng số kẹo tìm được bằng nhau.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu