Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 39 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 39 sách bài tập toán 8. Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây là sai ...

Đề bài

Biết rằng \(Q \displaystyle = {{{x^2} - 6x + 9} \over {{x^2} - 9}}\)\(\displaystyle = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}} \over {\left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right)}}\)\(\displaystyle = {{x - 3} \over {x + 3}}\) . 

Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây là sai ?

A. Giá trị của \(Q\) tại \(x = 4\) là \(\displaystyle {{4 - 3} \over {4 + 3 }} = {1 \over 7}\)

B. Giá trị của \(Q\) tại \(x = 1\) là \(\displaystyle {{1 - 3} \over {1 + 3}} =  - {1 \over 2}\)

C. Giá trị của \(Q\) tại \(x = 3\) là \(\displaystyle {{3 - 3} \over {3 + 3}} = 0\)

D. Giá trị của \(Q\) tại \(x = 3\) không xác định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm điều kiện xác định của \(Q\). 

- Biến đổi biểu thức về dạng đơn giản.

- Kiểm tra các đáp án đã cho rồi chọn câu sai.

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \({x^2} - 9 \ne 0 \Leftrightarrow {x^2} \ne 9 \Leftrightarrow x \ne  \pm 3\)

Ta có: \( Q= \displaystyle {{{x^2} - 6x + 9} \over {{x^2} - 9}}\)\(\displaystyle = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}} \over {\left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{x - 3} \over {x + 3}}\)

Giá trị của \(Q\) tại \(x = 3\) là \(\displaystyle {{3 - 3} \over {3 + 3}} = 0\) sai vì với \(x = 3\) thì phân thức đã cho không xác định. 

Vậy chọn đáp án C. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài