Bài 46 trang 36 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 46 trang 36 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

LG a

\(\displaystyle {{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của biến \(x\) để giá trị của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

Phân thức : \(\displaystyle {{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\) xác định với mọi \(x \in R\) 

LG b

\(\displaystyle {8 \over {x + 2004}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của biến \(x\) để giá trị của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

Phân thức : \(\displaystyle {8 \over {x + 2004}}\) xác định khi \(x + 2004 \ne 0 \Rightarrow x \ne  - 2004\)

LG c

\(\displaystyle {{4x} \over {3x - 7}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của biến \(x\) để giá trị của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

Phân thức : \(\displaystyle {{4x} \over {3x - 7}}\) xác định khi \(3x - 7 \ne 0 \Rightarrow x \ne \displaystyle {7 \over 3}\)

LG d

\(\displaystyle {{{x^2}} \over {x + z}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của biến \(x\) để giá trị của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

Phân thức : \(\displaystyle {{{x^2}} \over {x + z}}\) xác định khi \(x + z \ne 0 \Rightarrow x \ne  - z\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí