Bài 53 trang 37 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 53 trang 37 sách bài tập toán 8. Đố. Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức bằng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đố. Đố em tìm được giá trị của \(x\) để giá trị của phân thức \(\displaystyle {{4{x^2} - 4{x^3} + {x^4}} \over {{x^3} - 2{x^2}}}\) bằng:

LG a

-2

Phương pháp giải:

- Biến đổi phân thức về dạng đơn giản. 

- Thay giá trị phân thức bằng giá trị đã cho rồi giải để tìm giá trị của \(x\).

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \({x^3} - 2{x^2} = {x^2}\left( {x - 2} \right) \ne 0 \Rightarrow x \ne 0\) và \(x \ne 2\)

Vậy điều kiện là: \(x \ne 0,x \ne 2\) 

Ta có: \(\displaystyle {{4{x^2} - 4{x^3} + {x^4}} \over {{x^3} - 2{x^2}}} = {{{x^2}\left( {{x^2} - 4x + 4} \right)} \over {{x^2}\left( {x - 2} \right)}}\)\(\displaystyle  = {{{x^2}{{\left( {x - 2} \right)}^2}} \over {{x^2}\left( {x - 2} \right)}} = x - 2\)

a. Nếu phân thức đã cho bằng \(– 2\) thì biểu thức \(x – 2\) cũng có giá trị bằng \(– 2\)

Suy ra: \(x – 2 = - 2\) \(\Rightarrow x = 0\) không thỏa mãn điều kiện.

Vậy không có giá trị nào của \(x\) để phân thức bằng \(– 2\).

LG b

2

Phương pháp giải:

- Biến đổi phân thức về dạng đơn giản. 

- Thay giá trị phân thức bằng giá trị đã cho rồi giải để tìm giá trị của \(x\).

Lời giải chi tiết:

Nếu phân thức đã cho bằng \(2\) thì biểu thức \(x – 2\) cũng có giá trị bằng \(2\)

Suy ra:

\(x – 2 = 2\) \(\Rightarrow x = 4\) (thỏa mãn điều kiện)

Vậy với \(x=4\) thì phân thức có giá trị bằng \(2\).

LG c

0

Phương pháp giải:

- Biến đổi phân thức về dạng đơn giản. 

- Thay giá trị phân thức bằng giá trị đã cho rồi giải để tìm giá trị của \(x\).

Lời giải chi tiết:

Nếu phân thức có giá trị bằng \(0\) thì biểu thức \(x – 2\) cũng có giá trị bằng \(0\)

Suy ra :

\(x – 2 = 0\) \( \Rightarrow x = 2\) mà \(x = 2\) không thỏa mãn điều kiện.

Vậy không có giá trị nào của \(x\) để phân thức có giá trị bằng \(0\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.