Giải Bài 9 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6;-1;13;-25

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ước nguyên dương của chúng. Số đối của các ước vừa tìm được cũng là một ước.

Lời giải chi tiết

\(6 = 1.6 = \left( { - 1} \right).\left( { - 6} \right)\)\( = 2.3 = \left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right)\) nên 6 có 8 ước là 1;-1;2;-2;3;-3;6;-6.

\( - 1 = \left( { - 1} \right).1\) nên \( - 1\) chỉ có 2 ước là 1 và -1.

\(13 = 13.1 = \left( { - 13} \right).\left( { - 1} \right)\) nên 13 có 4 ước là 1;-1;13;-13.

\( - 25 =  - 25.1 = 25.\left( { - 1} \right) = 5.\left( { - 5} \right)\) nên -25 có 6 ước nguyên là 1;-1;5;-5;25;-25.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài