Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M...

Đề bài

Trên đường thẳng \(d\) lấy bốn điểm \(A, B, M, N\) sao cho điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, N\) và điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(B, M.\) Biết rằng \(AB = 10cm, NB = 2cm\) và \(AM = BN.\) Tính độ dài của đoạn thẳng \(MN.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng: 

Nếu \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM+MB=AB.\)

Lời giải chi tiết

 

Vì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, N\) và điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(B, M\) nên điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\)

Suy ra \( AN + NB=AB\) 

\(AN=AB-AN\)\(=10-2=8cm\)

Theo đề bài \(AM=NB=2cm\)

Lại có điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, N\) nên \(AM+MN=AN\) 

Suy ra \(MN = AN-AM\)\(=8 - 2 = 6 (cm)\)

Vậy \(MN=6cm.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu
 • Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N...

 • Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 sách bài tập toán 6. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây....

 • Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

 • Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

 • Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí