Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

Đề bài

Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm \(A, B, M\) có thẳng hàng không?

a) \(AM = 3,1cm, MB = 2,9cm,\)\( AB = 6cm \)

b) \(AM = 3,1cm, MB = 2,9cm,\)\( AB = 5cm\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

+) Nếu \(AM + MB = AB\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) Tức là ba điểm \(A,M,B\) thẳng hàng.

+) Nếu \(AM + MB \ne AB\) thì điểm \(M\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) Tức là ba điểm \(A,M,B\) không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(AM + MB\) \(= 3,1 + 2,9 = 6 (cm)\) 

Vì \(AM + MB\) \(= AB = 6 (cm)\) nên ba điểm \(A, B, M\) thẳng hàng.

b) Ta có: \(AM + MB \)\(= 3,1 + 2,9 = 6 (cm)\)

Vì \(AM + MB > AB\) \((6cm>5cm)\) nên ba điểm \(A, B, M\)  không thẳng hàng.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu
 • Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

 • Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

 • Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 sách bài tập toán 6. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây....

 • Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N...

 • Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí