Bài 48 trang 134 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 48 trang 134 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm Chứng tỏ rằng: a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại...

Đề bài

Cho ba điểm \(A, B, M.\) Biết rằng \(AM = 3,7 cm,\) \(MB = 2,3cm,\) \(AB = 5cm.\)

Chứng tỏ rằng:

a) Trong ba điểm \(A, B, M\) không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Ba điểm \(A, B, M\) không thẳng hàng.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

+) Nếu \(AM + MB = AB\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\)

+) Nếu \(AM + MB \ne AB\) thì điểm \(M\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) 

Lời giải chi tiết

a) +) Ta có: \(AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6 \,(cm)\)

 Vì \(AM + MB  \ne  AB\) \((6cm \ne 5cm)\) nên \(M\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) 

+) Ta có:  \(AM + AB = 3,7 + 5 = 8,7\, (cm)\)

Vì  \(AM+AB  \ne  MB\) \((8,7cm \ne 2,3cm)\) nên \(A\) không nằm giữa hai điểm \(M\) và \(B.\)

+) Ta có: \(AB + MB = 5 + 2,3 = 7,3\, (cm)\)

 Vì \(AB + MB  \ne  AM\) \((7,3cm \ne 3,7cm)\) nên \(B\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(M.\)

b) Vì trong ba điểm \(A, B, M\) không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên ba điểm \(A, B, M\) không thẳng hàng.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu
 • Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

 • Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

 • Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

 • Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 sách bài tập toán 6. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây....

 • Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí