Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Biết ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng và điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A, B.\) Độ dài của các đoạn thẳng \(AB, BC\) và \(AC\) được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau để được kết quả đúng.  

AB

BC

AC

10

3

...

12

...

5

...

7

8

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì ta có \(AM+MB=AB\) 

Lời giải chi tiết

Vì điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì ta có \(AC+CB=AB\)

+ Với \(AB=10;\)\(BC=3\) ta có \(AC+CB=AB\) nên \(AC=AB-BC\)\(=10-3=7\)

+ Với \(AB=12;\)\(AC=5\) ta có \(AC+CB=AB\) nên \(BC=AB-AC\)\(=12-5=7\)

+ Với \(BC=7;\)\(AC=8\) ta có \(AC+CB=AB\) hay \(AB=8+7=15\) 

Ta có bảng sau: 

AB

BC

AC

10

3

7

12

7

5

15

7

8

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N...

 • Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M...

 • Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

 • Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

 • Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.