Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Nhìn hình 15, so sánh các độ dài \(AM+MB,\) \(AN + NB\) và \(AC\) bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước chia khoảng để đo độ dài.

Sử dụng: 

+ Hai đoạn thẳng bằng nhau nếu chúng có độ dài bằng nhau.

+ Đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

Lời giải chi tiết

* Dự đoán:

\(AM + MB > AC\)

\(AN + NB = AC\)

\(AM + MB > AN + NB\)

* Kiểm tra lại: 

\(AM = 24mm;\) \(AN = 35mm\)

\(MB = 31mm;\) \(NB = 16mm\)

\(AC = 51mm\)

Suy ra: \(AM + MB \)\(=24+31= 55mm\)

\(AN + NB \)\(=35+16= 51mm\)

* Từ đó: 

\(AM + MB > AC\) \( (55mm>51mm)\)

\(AN + NB = AC\) \((=51mm)\)

\(AM + MB > AN + NB\) \((55mm>51mm)\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 sách bài tập toán 6. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây....

 • Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N...

 • Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M...

 • Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

 • Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.