Giải Bài 7 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) \(\left( { - 24} \right).x =  - 120\)

b) \(6.x = 24\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) x là thương của \( - 120\) chia cho \( - 24\).

b) x là thương của \(24\) chia cho 6.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\left( { - 24} \right).x =  - 120\\ \Leftrightarrow x =  - 120:\left( { - 24} \right)\\ \Leftrightarrow x = 5\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}6.x = 24\\ \Leftrightarrow x = 24:6\\ \Leftrightarrow x = 4\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài