Giải Bài 5 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Một kho lạnh đang ở nhiệt độ \(8^\circ C\), một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi \(2^\circ C\). Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ giảm là số âm.

Tính nhiệt độ giảm trong 5 phút.

Nhiệt độ trong kho bằng nhiệt độ ban đầu cộng với nhiệt độ giảm.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ giảm trong 1 phút biểu diễn theo số âm là \( - 2^\circ C\)

Sau 5 phút nhiệt độ trong kho là \(8 + 5.\left( { - 2} \right) = 8 - 10 =  - 2^\circ C\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài