Giải Bài 3 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) \(\left( { + 4} \right).\left( { - 8} \right)\) với 0

b) \(\left( { - 3} \right).4\) với 4

c) \(\left( { - 5} \right).\left( { - 8} \right)\) với \(\left( { + 5} \right).\left( { + 8} \right)\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của hai số nguyên trái dấu là số âm nhỏ hơn 0.

Tích của hai số nguyên âm là số dương lớn hơn 0.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { + 4} \right).\left( { - 8} \right)\) là tích của hai số nguyên khác dấu nên mang dấu âm. Vậy tích này nhỏ hơn 0.

b) \(\left( { - 3} \right).4\) là tích của hai số nguyên khác dấu nên mang dấu âm. Vậy tích này nhỏ hơn số dương là 4.

c) \(\left( { - 5} \right).\left( { - 8} \right)\) là tích của hai số nguyên âm nên \(\left( { - 5} \right).\left( { - 8} \right) = 5.8\)

\(\left( { + 5} \right).\left( { + 8} \right)\)là tích của hai số nguyên dương nên \(\left( { + 5} \right).\left( { + 8} \right) = 5.8\)

Vậy \(\left( { - 5} \right).\left( { - 8} \right) = \left( { + 5} \right).\left( { + 8} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài