Bài 2.93 trang 136 SBT giải tích 12


Đề bài

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \(\displaystyle  {5.4^x} - {7.10^x} + {2.25^x} = 0\)

A. \(\displaystyle  \left\{ {1;\frac{1}{5}} \right\}\)              B. \(\displaystyle  \left\{ {1;\frac{5}{2}} \right\}\)

C. \(\displaystyle  \left\{ {0;1} \right\}\)                  D. \(\displaystyle  \left\{ {0; - 1} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia cả hai vế của phương trình cho \(\displaystyle  {25^x}\) và biến đổi về phương trình bậc hai với ẩn là một hàm số mũ.

Lời giải chi tiết

Chia cả hai vế của phương trình cho \(\displaystyle  {25^x}\) ta được:

\(5.\frac{{{4^x}}}{{{{25}^x}}} - 7.\frac{{{{10}^x}}}{{{{25}^x}}} + 2.\frac{{{{25}^x}}}{{{{25}^x}}} = 0\)

\(\displaystyle   \Leftrightarrow 5.{\left( {\frac{4}{{25}}} \right)^x} - 7.{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} + 2 = 0\) \(\displaystyle   \Leftrightarrow 5.{\left( {\frac{2}{5}} \right)^{2x}} - 7.{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} + 2 = 0\)

Đặt \(\displaystyle  t = {\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} > 0\) ta được \(\displaystyle  5{t^2} - 7t + 2 = 0\) \(\displaystyle   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 1\\t = \frac{2}{5}\end{array} \right.\left( {TM} \right)\)

Suy ra \(\displaystyle  \left[ \begin{array}{l}{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} = 1\\{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} = \frac{2}{5}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 1\end{array} \right.\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.