Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu
Bài 1.56 trang 36 SBT giải tích 12 Bài 1.56 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.56 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1.57 trang 36 SBT giải tích 12 Bài 1.57 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.57 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1.58 trang 36 SBT giải tích 12 Bài 1.58 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.58 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị của tham số m để hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.59 trang 36 SBT giải tích 12 Bài 1.59 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.59 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị của tham số m để hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.60 trang 36 SBT giải tích 12 Bài 1.60 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.60 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho...

Xem chi tiết
Bài 1.61 trang 36 SBT giải tích 12 Bài 1.61 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.61 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1.62 trang 37 SBT giải tích 12 Bài 1.62 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.62 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình:...

Xem chi tiết
Bài 1.63 trang 37 SBT giải tích 12 Bài 1.63 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.63 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Tìm các điểm mà đồ thị của hàm số (1) đi qua với mọi giá trị của m...

Xem chi tiết
Bài 1.64 trang 37 SBT giải tích 12 Bài 1.64 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.64 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)...

Xem chi tiết
Bài 1.65 trang 37 SBT giải tích 12 Bài 1.65 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.65 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho...

Xem chi tiết
Bài 1.66 trang 38 SBT giải tích 12 Bài 1.66 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.66 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho...

Xem chi tiết
Bài 1.67 trang 38 SBT giải tích 12 Bài 1.67 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.67 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.68 trang 38 SBT giải tích 12 Bài 1.68 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.68 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 khi:...

Xem chi tiết
Bài 1.69 trang 38 SBT giải tích 12 Bài 1.69 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.69 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Hàm số có ba cực trị khi:...

Xem chi tiết
Bài 1.70 trang 38 SBT giải tích 12 Bài 1.70 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.70 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Biểu thức tổng quát của hàm số có đồ thị như hình 1.6 là:...

Xem chi tiết
Bài 1.71 trang 39 SBT giải tích 12 Bài 1.71 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.71 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.72 trang 39 SBT giải tích 12 Bài 1.72 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.72 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 1.73 trang 39 SBT giải tích 12 Bài 1.73 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.73 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 1.74 trang 39 SBT giải tích 12 Bài 1.74 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.74 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Giao điểm của đồ thị hàm số ...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài