Bài 2: Tích phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.16 trang 170 SBT giải tích 12 Bài 3.16 trang 170 SBT giải tích 12

Giải bài 3.16 trang 170 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.17 trang 170 SBT giải tích 12 Bài 3.17 trang 170 SBT giải tích 12

Giải bài 3.17 trang 170 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến:...

Xem chi tiết
Bài 3.18 trang 171 SBT giải tích 12 Bài 3.18 trang 171 SBT giải tích 12

Giải bài 3.18 trang 171 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.19 trang 171 SBT giải tích 12 Bài 3.19 trang 171 SBT giải tích 12

Giải bài 3.19 trang 171 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 3.20 trang 172 SBT giải tích 12 Bài 3.20 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.20 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 3.21 trang 172 SBT giải tích 12 Bài 3.21 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.21 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [-a;a]. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 3.22 trang 172 SBT giải tích 12 Bài 3.22 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.22 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 3.23 trang 172 SBT giải tích 12 Bài 3.23 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.23 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Đặt I_n=...

Xem chi tiết
Bài 3.24 trang 172 SBT giải tích 12 Bài 3.24 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.24 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra kết quả nào dưới đây đúng:...

Xem chi tiết
Bài 3.25 trang 173 SBT giải tích 12 Bài 3.25 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.25 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra kết quả sai trong việc khử giá trị tuyệt đối của tích phân sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 3.26 trang 173 SBT giải tích 12 Bài 3.26 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.26 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Tích phân |x - x^3| bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.27 trang 173 SBT giải tích 12 Bài 3.27 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.27 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng:...

Xem chi tiết
Bài 3.28 trang 173 SBT giải tích 12 Bài 3.28 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.28 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.29 trang 174 SBT giải tích 12 Bài 3.29 trang 174 SBT giải tích 12

Giải bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12. Đối với tích phân...

Xem chi tiết
Bài 3.30 trang 174 SBT giải tích 12 Bài 3.30 trang 174 SBT giải tích 12

Giải bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài