Ôn tập chương 1: Khối đa diện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.18 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.18 trang 19 sách bài tập hình học 12. Nêu hai tính chất đặc trưng của hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.19 trang 19 sách bài tập hình học 12. Tìm trong thực tế một ví dụ về một hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.20 trang 19 sách bài tập hình học 12. Tìm một ví dụ một hình tạo bởi các hình đa giác nhưng không phải là hình đa diện.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1.21 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.21 trang 19 sách bài tập hình học 12. Thế nào là hai đa diện bằng nhau. Tìm một ví dụ về hai đa diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.22 trang 19 sách bài tập hình học 12. Thế nào là một hình đa diện lồi. Tìm một ví dụ về một hình đa diện không lồi.

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.23 trang 19 sách bài tập hình học 12. Thế nào là một hình đa diện đều. Kể tên các loại hình đa diện đều.

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.24 trang 19 sách bài tập hình học 12. Viết công thức tính thể tích hình lăng trụ, hình chóp.

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.25 trang 19 sách bài tập hình học 12. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC = AA’. Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.26 trang 19 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Tính tỉ số sau...

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 20 SBT hình học 12

Giải bài 1.27 trang 20 sách bài tập hình học 12. Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho . Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’ theo V.

Xem lời giải