Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Bài 1 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 1 trang 170 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp ngũ giác S.ABCDE. Gọi A', B', C', D', E' lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD, SE...

Xem lời giải

Bài 2 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 2 trang 170 sách bài tập hình học 12. Thể tích hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a bằng:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 3 trang 170 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a. Khi đó thể tích hình chóp A.A'BCD' bằng:...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 4 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình nón tròn xoay nội tiếp hình lập phương đó...

Xem lời giải

Bài 5 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 5 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình trụ tròn xoay ngoại tiếp hình lập phương đó...

Xem lời giải

Bài 6 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 6 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình cầu nội tiếp hình lập phương đó...

Xem lời giải

Bài 7 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 7 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho một mặt cầu có diện tích S, thể tích khối cầu đó là V. Bán kính R của mặt cầu là:...

Xem lời giải

Bài 8 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 8 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho mặt cầu S(O;R) và điểm A cố định với OA = d > R. Qua A kẻ đường thẳng Δ tiếp xúc với mặt cầu S(O;R) tại M. Độ dài đoạn thẳng AM là:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 9 trang 171 sách bài tập hình học 12. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật. Tâm của mặt cầu (S) là:...

Xem lời giải

Bài 10 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 10 trang 172 sách bài tập hình học 12. Cho mặt cầu S(O;R) và đường thẳng Δ. Biết khoảng cách từ O tới Δ bằng d. Với điều kiện nào sau đây thì đường thẳng Δ tiếp xúc với mặt cầu S(O;R)?...

Xem lời giải

Bài 11 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 11 trang 172 sách bài tập hình học 12.

Xem lời giải

Bài 12 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 12 trang 172 sách bài tập hình học 12. Cho hai điểm A, B phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua A và B là...

Xem lời giải

Bài 13 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 13 trang 172 sách bài tập hình học 12. Từ điểm M nằm ngoài mặt cầu S(O;R) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu?...

Xem lời giải

Bài 14 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 14 trang 172 sách bài tập hình học 12. Một đường thẳng d thay đổi qua A và tiếp xúc với mặt cầu S(O;R) tại M...

Xem lời giải

Bài 15 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 15 trang 172 sách bài tập hình học 12. Một khinh khí cầu có một mặt cầu có đường kính 11m. Nếu làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, thì diện tích bề mặt khinh khí cầu là:...

Xem lời giải

Bài 16 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 16 trang 173 sách bài tập hình học 12. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a và thể tích là V1 và hình cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích là V2...

Xem lời giải

Bài 17 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 17 trang 173 sách bài tập hình học 12. Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy a và đường cao a√3 là:...

Xem lời giải

Bài 18 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 18 trang 173 sách bài tập hình học 12. Một hình nón có đường kính đáy là 2a√3, góc ở đỉnh 120o. Thể tích của khối nón đó theo a là:...

Xem lời giải

Bài 19 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 19 trang 173 sách bài tập hình học 12. Cho một hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h, thể tích V1 và một hình nón có đáy trùng với đáy của một hình trụ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 20 trang 173 sách bài tập hình học 12. Một khối trụ có chu vi đáy bằng 6π cm và thiết diện đi qua là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 10 cm. Thể tích khối trụ là:...

Xem lời giải

Xem thêm