Ôn tập chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Bài 3.43 trang 180 SBT giải tích 12 Bài 3.43 trang 180 SBT giải tích 12

Giải bài 3.43 trang 180 sách bài tập giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.44 trang 180 SBT giải tích 12 Bài 3.44 trang 180 SBT giải tích 12

Giải bài 3.44 trang 180 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.45 trang 181 SBT giải tích 12 Bài 3.45 trang 181 SBT giải tích 12

Giải bài 3.45 trang 181 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.46 trang 181 SBT giải tích 12 Bài 3.46 trang 181 SBT giải tích 12

Giải bài 3.46 trang 181 sách bài tập giải tích 12. Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.47 trang 181 SBT giải tích 12 Bài 3.47 trang 181 SBT giải tích 12

Giải bài 3.47 trang 181 sách bài tập giải tích 12. Tính thể tích các khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng xác định bởi...

Xem chi tiết
Bài 3.48 trang 181 SBT giải tích 12 Bài 3.48 trang 181 SBT giải tích 12

Giải bài 3.48 trang 181 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra các kết quả đúng trong các kết quả sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.49 trang 182 SBT giải tích 12 Bài 3.49 trang 182 SBT giải tích 12

Giải bài 3.49 trang 182 sách bài tập giải tích 12. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 3.50 trang 182 SBT giải tích 12 Bài 3.50 trang 182 SBT giải tích 12

Giải bài 3.50 trang 182 sách bài tập giải tích 12. Nếu tích phân từ a đến d...

Xem chi tiết
Bài 3.51 trang 182 SBT giải tích 12 Bài 3.51 trang 182 SBT giải tích 12

Giải bài 3.51 trang 182 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.52 trang 182 SBT giải tích 12 Bài 3.52 trang 182 SBT giải tích 12

Giải bài 3.52 trang 182 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.53 trang 183 SBT giải tích 12 Bài 3.53 trang 183 SBT giải tích 12

Giải bài 3.53 trang 183 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.54 trang 183 SBT giải tích 12 Bài 3.54 trang 183 SBT giải tích 12

Giải bài 3.54 trang 183 sách bài tập giải tích 12. Nhờ ý nghĩa hình học của tích phân, hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.55 trang 183 SBT giải tích 12 Bài 3.55 trang 183 SBT giải tích 12

Giải bài 3.55 trang 183 sách bài tập giải tích 12. Thể tích của khối tròn xoay tạo nên do quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường...

Xem chi tiết
Bài 3.56 trang 183 SBT giải tích 12 Bài 3.56 trang 183 SBT giải tích 12

Giải bài 3.56 trang 183 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.57 trang 183 SBT giải tích 12 Bài 3.57 trang 183 SBT giải tích 12

Giải bài 3.57 trang 183 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây sai?...

Xem chi tiết
Bài 3.58 trang 184 SBT giải tích 12 Bài 3.58 trang 184 SBT giải tích 12

Giải bài 3.58 trang 184 sách bài tập giải tích 12. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi các đường...

Xem chi tiết
Bài 3.59 trang 184 SBT giải tích 12 Bài 3.59 trang 184 SBT giải tích 12

Giải bài 3.59 trang 184 sách bài tập giải tích 12. Thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục...

Xem chi tiết
Bài 3.60 trang 184 SBT giải tích 12 Bài 3.60 trang 184 SBT giải tích 12

Giải bài 3.60 trang 184 sách bài tập giải tích 12. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài