Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.1 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 5.1 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 5.1 trang 219 sách bài tập giải tích 12. a) Xác định a, b, c, d để đồ thị của các hàm số:y = x2 + ax + b và y = cx + d cùng đi qua hai điểm M(1; 1) và B(3; 3).

Xem chi tiết
Bài 5.2 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 5.2 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 5.2 trang 219 sách bài tập giải tích 12. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết nó vuông góc với đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 5.3 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 5.3 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 5.3 trang 219 sách bài tập giải tích 12. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : b)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), tiếp tuyến của (C) tại A(2; 3) và đường thẳng x = 4.

Xem chi tiết
Bài 5.4 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 5.4 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 5.4 trang 219 sách bài tập giải tích 12. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5.5 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 5.5 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 5.5 trang 219 sách bài tập giải tích 12. Tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5.6 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 5.6 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 5.6 trang 219 sách bài tập giải tích 12. Tìm a để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng...

Xem chi tiết
Bài 5.7 trang 220 SBT giải tích 12 Bài 5.7 trang 220 SBT giải tích 12

Giải bài 5.7 trang 220 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh các bất đẳng thức sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.8 trang 220 SBT giải tích 12 Bài 5.8 trang 220 SBT giải tích 12

Giải bài 5.8 trang 220 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau trên các khoảng, đoạn tương ứng:

Xem chi tiết
Bài 5.9 trang 220 SBT giải tích 12 Bài 5.9 trang 220 SBT giải tích 12

Giải bài 5.9 trang 220 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 5.10 trang 220 SBT giải tích 12 Bài 5.10 trang 220 SBT giải tích 12

Giải bài 5.10 trang 220 sách bài tập giải tích 12. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết
Bài 5.11 trang 221 SBT giải tích 12 Bài 5.11 trang 221 SBT giải tích 12

Giải bài 5.11 trang 221 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 5.12 trang 221 SBT giải tích 12 Bài 5.12 trang 221 SBT giải tích 12

Giải bài 5.12 trang 221 sách bài tập giải tích 12. Cho a, b, x là những số dương. Đơn giản các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 5.13 trang 221 SBT giải tích 12 Bài 5.13 trang 221 SBT giải tích 12

Giải bài 5.13 trang 221 sách bài tập giải tích 12. Với số a dương và khác 1, giả sử có ba hàm số:

Xem chi tiết
Bài 5.14 trang 221 SBT giải tích 12 Bài 5.14 trang 221 SBT giải tích 12

Giải bài 5.14 trang 221 sách bài tập giải tích 12. Hãy biểu diễn:

Xem chi tiết
Bài 5.15 trang 221 SBT giải tích 12 Bài 5.15 trang 221 SBT giải tích 12

Giải bài 5.15 trang 221 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 5.16 trang 221 SBT giải tích 12 Bài 5.16 trang 221 SBT giải tích 12

Giải bài 5.16 trang 221 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 5.17 trang 222 SBT giải tích 12 Bài 5.17 trang 222 SBT giải tích 12

Giải bài 5.17 trang 222 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 5.18 trang 222 SBT giải tích 12 Bài 5.18 trang 222 SBT giải tích 12

Giải bài 5.18 trang 222 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 5.19 trang 222 SBT giải tích 12 Bài 5.19 trang 222 SBT giải tích 12

Giải bài 5.19 trang 222 SBT giải tích 12. Tính các tích phân sau:

Xem chi tiết
Bài 5.20 trang 222 SBT giải tích 12 Bài 5.20 trang 222 SBT giải tích 12

Giải bài 5.20 trang 222 sách bài tập giải tích 12. Tính:

Xem chi tiết
Xem thêm
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay