Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu
Bài 1.75 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.75 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với m = 1...

Xem lời giải

Bài 1.76 trang 40 SBT giải tích 12

Giải bài 1.76 trang 40 sách bài tập giải tích 12. Xác định m để hàm số đơn điệu trên R...

Xem lời giải

Bài 1.77 trang 40 SBT giải tích 12

Giải bài 1.77 trang 40 sách bài tập giải tích 12. Xác định a để hàm số luôn luôn đồng biến...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1.78 trang 40 SBT giải tích 12

Giải bài 1.78 trang 40 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 1.79 trang 40 SBT giải tích 12

Giải bài 1.79 trang 40 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 1.80 trang 40 SBT giải tích 12

Giải bài 1.80 trang 40 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 1.81 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.81 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.82 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.82 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.83 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.83 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.84 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.84 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Hàm số đồng biến trên khoảng:...

Xem lời giải

Bài 1.85 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.85 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.86 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.86 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Hoành độ các điểm cực tiểu của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.87 trang 41 SBT giải tích 12

Giải bài 1.87 trang 41 sách bài tập giải tích 12. Giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.88 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.88 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.89 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.89 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.90 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.90 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.91 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.91 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.92 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.92 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.93 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.93 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:...

Xem lời giải

Bài 1.94 trang 42 SBT giải tích 12

Giải bài 1.94 trang 42 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:...

Xem lời giải

Xem thêm