Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu
Bài 3.31 trang 178 SBT giải tích 12 Bài 3.31 trang 178 SBT giải tích 12

Giải bài 3.31 trang 178 sách bài tập giải tích 12. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.32 trang 178 SBT giải tích 12 Bài 3.32 trang 178 SBT giải tích 12

Giải bài 3.32 trang 178 sách bài tập giải tích 12. Tính thể tích vật thể:...

Xem chi tiết
Bài 3.33 trang 178 SBT giải tích 12 Bài 3.33 trang 178 SBT giải tích 12

Giải bài 3.33 trang 178 sách bài tập giải tích 12. Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng xác định bởi:...

Xem chi tiết
Bài 3.34 trang 178 SBT giải tích 12 Bài 3.34 trang 178 SBT giải tích 12

Giải bài 3.34 trang 178 sách bài tập giải tích 12. Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường , y = 0, x = 1 và x = a (a > 1)...

Xem chi tiết
Bài 3.35 trang 178 SBT giải tích 12 Bài 3.35 trang 178 SBT giải tích 12

Giải bài 3.35 trang 178 sách bài tập giải tích 12. Một hình phẳng được giới hạn bởi. Ta chia đoạn [0; 1] thành n phần bằng nhau tạo thành một hình bậc thang (bởi n hình chữ nhật con như Hình bên)....

Xem chi tiết
Bài 3.36 trang 179 SBT giải tích 12 Bài 3.36 trang 179 SBT giải tích 12

Giải bài 3.36 trang 179 sách bài tập giải tích 12. Trong các cặp hình phẳng giới hạn bởi các đường sau, cặp nào có diện tích bằng nhau?...

Xem chi tiết
Bài 3.37 trang 179 SBT giải tích 12 Bài 3.37 trang 179 SBT giải tích 12

Giải bài 3.37 trang 179 sách bài tập giải tích 12. Cho hình phẳng R giới hạn bởi các đường sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 3.38 trang 179 SBT giải tích 12 Bài 3.38 trang 179 SBT giải tích 12

Giải bài 3.38 trang 179 SBT giải tích 12. Diện tích hình phẳng P giới hạn bởi các đường...

Xem chi tiết
Bài 3.39 trang 180 SBT giải tích 12 Bài 3.39 trang 180 SBT giải tích 12

Giải bài 3.39 trang 180 sách bài tập giải tích 12. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường...

Xem chi tiết
Bài 3.40 trang 180 SBT giải tích 12 Bài 3.40 trang 180 SBT giải tích 12

Giải bài 3.40 trang 180 sách bài tập giải tích 12. Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường y=f(x), y=0,...

Xem chi tiết
Bài 3.41 trang 180 SBT giải tích 12 Bài 3.41 trang 180 SBT giải tích 12

Giải bài 3.41 trang 180 sách bài tập giải tích 12. Quay hình phẳng Q giới hạn bởi các đường y_1 = sin x và ...

Xem chi tiết
Bài 3.42 trang 180 SBT giải tích 12 Bài 3.42 trang 180 SBT giải tích 12

Giải bài 3.42 trang 180 sách bài tập giải tích 12. Quay hình phẳng G giới hạn bởi các đường...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài