Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.1 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.1 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho ba vecto. Tìm tọa độ của các vecto và biết rằng:...

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.2 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho vecto .

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.3 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho điểm M có tọa độ (x0; y0 ; z0). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.4 trang 103 sách bài tập hình học 12. Cho hai bộ ba điểm:...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.5 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.6 trang 103 sách bài tập hình học 12. Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.7 trang 103 sách bài tập hình học 12. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AD, BC. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 103 SBT hình học 12

Giải bài 3.8 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian cho ba vecto tùy ý. Gọi...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.9 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho một vecto tùy ý khác vecto...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.10 trang 104 sách bài tập hình học 12. Cho hình tứ diện ABCD....

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.11 trang 104 sách bài tập hình học 12. Tính tích vô hướng của hai vecto trong không gian với các tọa độ đã cho là:...

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.12 trang 104 sách bài tập hình học 12. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.13 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là: ...

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.14 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz hãy lập phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.15 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz hãy xác định tâm và bán kính các mặt cầu có phương trình sau đây:...

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 104 SBT hình học 12

Giải bài 3.16 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz hãy viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; -2; 0), C(0; 0; 4) và gốc tọa độ O. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 114 SBT hình học 12

Giải bài 3.17 trang 114 sách bài tập hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 114 SBT hình học 12

Giải bài 3.18 trang 114 sách bài tập hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1; -2; 4), B(3; 6; 2).

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 114 SBT hình học 12

Giải bài 3.19 trang 114 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0 ; 4), D(4; 0 ; 6)...

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 114 SBT hình học 12

Giải bài 3.20 trang 114 sách bài tập hình học 12. Hãy viết phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và song song với mặt phẳng: x + y + 2z – 7 = 0.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất