Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.1 trang 163 SBT giải tích 12 Bài 3.1 trang 163 SBT giải tích 12

Giải bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12. Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.2 trang 163 SBT giải tích 12 Bài 3.2 trang 163 SBT giải tích 12

Giải bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 3.3 trang 164 SBT giải tích 12 Bài 3.3 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.3 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.4 trang 164 SBT giải tích 12 Bài 3.4 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.4 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:...

Xem chi tiết
Bài 3.5 trang 164 SBT giải tích 12 Bài 3.5 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.5 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:...

Xem chi tiết
Bài 3.6 trang 164 SBT giải tích 12 Bài 3.6 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.6 trang 164 SBT giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.7 trang 164 SBT giải tích 12 Bài 3.7 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.7 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính:...

Xem chi tiết
Bài 3.8 trang 165 SBT giải tích 12 Bài 3.8 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số?...

Xem chi tiết
Bài 3.9 trang 165 SBT giải tích 12 Bài 3.9 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.9 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 3.10 trang 165 SBT giải tích 12 Bài 3.10 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.10 trang 165 SBT giải tích 12. Cho F'(x)=f(x), C là hằng số dương tùy ý. Khi đó...

Xem chi tiết
Bài 3.11 trang 165 SBT giải tích 12 Bài 3.11 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.11 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra kết quả sai khi tính...

Xem chi tiết
Bài 3.12 trang 165 SBT giải tích 12 Bài 3.12 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.12 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của xe^2x bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.13 trang 166 SBT giải tích 12 Bài 3.13 trang 166 SBT giải tích 12

Giải bài 3.13 trang 166 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của (x + 1)sin x bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.14 trang 166 SBT giải tích 12 Bài 3.14 trang 166 SBT giải tích 12

Giải bài 3.14 trang 166 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của x.ln (x + 1) bằng...

Xem chi tiết
Bài 3.15 trang 166 SBT giải tích 12 Bài 3.15 trang 166 SBT giải tích 12

Giải bài 3.15 trang 166 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của x căn x-1 bằng ...

Xem chi tiết
Bài 3.16 trang 170 SBT giải tích 12 Bài 3.16 trang 170 SBT giải tích 12

Giải bài 3.16 trang 170 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.17 trang 170 SBT giải tích 12 Bài 3.17 trang 170 SBT giải tích 12

Giải bài 3.17 trang 170 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến:...

Xem chi tiết
Bài 3.18 trang 171 SBT giải tích 12 Bài 3.18 trang 171 SBT giải tích 12

Giải bài 3.18 trang 171 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:...

Xem chi tiết
Bài 3.19 trang 171 SBT giải tích 12 Bài 3.19 trang 171 SBT giải tích 12

Giải bài 3.19 trang 171 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 3.20 trang 172 SBT giải tích 12 Bài 3.20 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.20 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài