Bài 11 trang 172 SBT hình học 12


Giải bài 11 trang 172 sách bài tập hình học 12.

Đề bài

Cho đường tròn (C) và điểm A nằm ngoài mặt phẳng chứa (C). Có tất cả bao nhiêu mặt cầu chứa đường tròn (C) và đi qua A?

A. 0              B. 1

C. 2              D. Vô số

Lời giải chi tiết

Lấy điểm M0 cố định trên đường tròn (C).

Gọi (α) là mặt phẳng trung trực của AM0 và đường thẳng Δ là trục của (C)

Ta có: I = (α) ∩ Δ là tâm mặt cầu thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Nhận xét: Tâm I là duy nhất. Thật vậy, giả sử M nằm trên đường tròn (C) khác với M0

Gọi (α') là mặt phẳng trung trực của AM và I' = (α') ∩ Δ

Khi đó, mặt cầu tâm I' thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta có: I'A = I'M = I'M0 cho ta I' thuộc mặt phẳng trung trực (α) của AM0

Suy ra: I' = (α) ∩ Δ

Vậy I' ≡ I

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 12 trang 172 SBT hình học 12

  Giải bài 12 trang 172 sách bài tập hình học 12. Cho hai điểm A, B phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua A và B là...

 • Bài 13 trang 172 SBT hình học 12

  Giải bài 13 trang 172 sách bài tập hình học 12. Từ điểm M nằm ngoài mặt cầu S(O;R) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu?...

 • Bài 14 trang 172 SBT hình học 12

  Giải bài 14 trang 172 sách bài tập hình học 12. Một đường thẳng d thay đổi qua A và tiếp xúc với mặt cầu S(O;R) tại M...

 • Bài 15 trang 172 SBT hình học 12

  Giải bài 15 trang 172 sách bài tập hình học 12. Một khinh khí cầu có một mặt cầu có đường kính 11m. Nếu làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, thì diện tích bề mặt khinh khí cầu là:...

 • Bài 16 trang 173 SBT hình học 12

  Giải bài 16 trang 173 sách bài tập hình học 12. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a và thể tích là V1 và hình cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích là V2...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD