Giải Bài 2 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm tích 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau:

a) \(\left( { - 213} \right).3\)

b) \(\left( { - 3} \right).213\)

c) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 213} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân số dương với số đối của số âm rồi đặt dấu trừ \(\left(  -  \right)\) trước kết quả nhận được.

Nhân hai số nguyên âm: ta nhân số đối của chúng với nhau.

Lời giải chi tiết

\(213.3 = 639\)

a) \(\left( { - 213} \right).3 =  - \left( {213.3} \right) =  - 639\)

b) \(\left( { - 3} \right).213 =  - \left( {3.213} \right) =  - 639\)

c) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 213} \right) = 3.213 = 639\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài