Bài 141 trang 89 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Viết các tích sau thành dạng lũy thừa  của một số nguyên:

\(a)\) \({\rm{}}\left( { - 8} \right).{\left( { - 3} \right)^3}.\left( { + 125} \right)\)

\(b)\) \(27.{\left( { - 2} \right)^3}.\left( { - 7} \right).\left( { + 49} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tích của \(n\) số nguyên \(a\) là lũy thừa bậc \(n\) của số nguyên \(a\) kí hiệu: \(a^n\)

Trong một tích các số nguyên khác \(0\): 

+) Nếu có một số chẵn các thừa số nguyên âm thì tích mang dấu "+"

+) Nếu có một số lẻ các thừa số nguyên âm thì tích mang dấu " - ".

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({\rm{}}\left( { - 8} \right).{\left( { - 3} \right)^3}.\left( { + 125} \right)\)

\(=\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right)} \right]\)\(.\left[ {\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right)} \right]\)\(.\left( {5.5.5} \right)\)

\(=\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).5} \right].\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).5} \right]\)\(.\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).5} \right] \)

\(=30.30.30 = {30^3}\)

\(b)\) \(27.{\left( { - 2} \right)^3}.\left( { - 7} \right).\left( { + 49} \right) \)

\(=\left( {3.3.3} \right).\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right)} \right]\)\(.\left[ {\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right)} \right]\)

= \(\left[ {3.\left( { - 2} \right).\left( { - 7} \right)} \right].\left[ {3.\left( { - 2} \right).\left( { - 7} \right)} \right]\)\(.\left[ {3.\left( { - 2} \right).\left( { - 7} \right)} \right]\)

\(=42.42.42 = {42^3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.