Bài 134 trang 88 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 134 trang 88 sách bài tập toán 6. Thực hiện các phép tính: a) (-23).(-3).(+4).(-7) b) 2.8.(-14).(-3)

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

\(a)\) \((-23).(-3).(+4).(-7)  \)

\(b)\) \(2.8.(-14).(-3)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất kết hợp của phép nhân: \((a.b).c=a.(b.c)\)

Tính chất giao hoán của phép nhân: \(a.b=b.a\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(\left( { - 23} \right).\left( { - 3} \right).\left( { + 4} \right).\left( { - 7} \right) \)

\(=\left[ {\left( { - 23} \right).\left( { - 3} \right)} \right].\left[ {\left( { + 4} \right).\left( { - 7} \right)} \right]\)

\(=69.\left( { - 28} \right) =  - 1932\)

\(b)\) \(2.8.\left( { - 14} \right).\left( { - 3} \right) \)

\(=\left( {2.8} \right).\left[ {\left( { - 14} \right).\left( { - 3} \right)} \right] \)

\(=16.42 = 672\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí