Giải Bài 1 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính:

a) \(\left( { - 3} \right).7\)

b) \(\left( { - 8} \right).\left( { - 6} \right)\)

c) \(\left( { + 12} \right).\left( { - 20} \right)\)

d) \(24.\left( { + 50} \right)\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp nhân hai số nguyên khác dấu và cùng dấu.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 3} \right).7 =  - \left( {3.7} \right) =  - 21\)

b) \(\left( { - 8} \right).\left( { - 6} \right) = 8.6 = 48\)

c) \(\left( { + 12} \right).\left( { - 20} \right) =  - \left( {12.20} \right) =  - 240\)

d) \(24.\left( { + 50} \right) = 24.50 = 1200\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài